W miniony weekend odbyła się druga edycja tarnowskiej mundurowej akcji honorowego krwiodawstwa. Rok temu wydawało nam się, że pobicie rekordu, który wtedy padł będzie niemożliwe. Dziś już wiemy, że dla mundurowych słowo niemożliwe nie istnieje!

     Pomysł na zorganizowanie wspólnego przedsięwzięcia zrodził się wśród prezesów tarnowskich klubów Honorowych Dawców Krwi PCK, działających przy Zakładzie Karnym, Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendzie Miejskiej Policji.
Z uwagi na fakt, że służby mundurowe łączy wspólny cel, którym jest ochrona społeczeństwa, działania na rzecz zapewnienia obywatelom porządku i bezpieczeństwa, postanowiono połączyć siły we wspólnej akcji krwiodawstwa. Efekty tegorocznej zbiórki to rekordowa ilość zebranych 44 100 ml krwi od 98 dawców! Ogromny sukces zorganizowanego przedsięwzięcia świadczy o dużej wrażliwości funkcjonariuszy, gotowości do niesienia pomocy i zaangażowania się w sprawy potrzebujących. Rezultaty motywują do dalszego wspólnego działania w przyszłości. Data wydarzenia, organizowanego pod hasłem „Ratuj życie razem z nami” nie jest przypadkowa. Wiadomo bowiem, że po wakacjach istnieje największe zapotrzebowanie na krew.

     Podczas imprezy plenerowej zbiórce krwi towarzyszyło szereg atrakcji, które przyciągały zarówno tych starszych jak i najmłodszych. Uczestnicy mogli wcielić się w strażaków, policjantów i więzienników, zapoznać ze sprzętem funkcjonariuszy, ugasić pożar, poznać działanie broni, przejechać się pojazdami, których na co dzień używają mundurowi, a także do woli włączać sygnały świetlne i dźwiękowe pojazdów specjalnych. Na honorowych dawców czekały posiłki regeneracyjne, jak również drobne prezenty i gadżety, w tym specjalnie przygotowany na tę okazję kubek z logo akcji.

     Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działa w tarnowskim zakładzie od czerwca 2014 roku. W trakcie swojej działalności klub samodzielnie zorganizował 6 akcji honorowego krwiodawstwa na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie. Odbywają się one regularnie dwa razy do roku: w lutym - z okazji Święta Służby Więziennej pod hasłem „Służba Więzienna w służbie społeczeństwu” oraz w listopadzie - dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew- Nasza Ojczyzna”. Ponadto członkowie klubu aktywnie włączają się w zbiórki krwi organizowane cyklicznie na terenie Miasta Tarnowa, takie jak „Motoserce”, „Uratuj mi życie” czy w zbiórkę w ramach Małopolskiego Tygodnia Osób Niepełnosprawnych organizowaną pod hasłem „Krew darem życia dla osób chorych i niepełnosprawnych”.

Opracowanie: ppor. B. Bańdur

Zdjęcia: st. szer. M. Lehrfeld

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej