W dniu dzisiejszym dwa tysiące maseczek ochronnych trafiło do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Będą one wykorzystywane przez naszych mundurowych kolegów, strażaków, do wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

Maseczki zostały uszyte i przekazane w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości 
i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga. 
Skazani w tarnowskiej jednostce są angażowani do działań prospołecznych poprzez wykonywanie środków ochrony w ramach programu resocjalizacji Szyj z nami za kratami. 
Wspólna akcja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga jest sprawną, przemyślaną i dobrze zorganizowaną inicjatywą, odpowiedzią na trudną sytuację, 
z jaką przychodzi nam się wszystkim mierzyć. 

Dotychczas z tarnowskiej jednostki wydano łącznie 26 000 maseczek dla instytucji, organizacji, 
i samorządów, które zwróciły się do Dyrektora o pomoc w tym zakresie. Wszyscy obdarowani zgodnie podkreślają, że pomoc więzienników w tym zakresie jest nie do przecenienia. Maseczki ochronne nieodpłatnie były przekazywane dla lokalnych społeczności, policjantów, strażaków, ochotników, do szkół, domów opieki społecznej, bibliotek, czyli wszystkich tych miejsc użyteczności publicznej, w których funkcjonowanie w okresie pandemii bez środków ochrony jest niemożliwe.

Aktywizowanie osób pozbawionych wolności poprzez angażowanie ich w działalność prospołeczną jest istotą procesu resocjalizacji. W wymiarze jednostkowym, indywidualnym pozwala na zdobywanie nowych umiejętności, uczy odpowiedzialności, systematyczności, obowiązkowości, zaangażowania, kształtuje empatię i wrażliwość na drugiego człowieka. W wymiarze społecznym natomiast jest zadośćuczynieniem społeczeństwu za popełnione przestępstwa.


Opracowanie: por. Beata Bańdur
Zdjęcia: inspektor Paweł Knapik (KM PSP Tarnów)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej