Mimo że każdego dnia, czasem przez wiele lat walczą z szarą codziennością więziennej rzeczywistości, w okresie przedświątecznym poddają się atmosferze wyczekiwania na zmartwychwstanie

Skazani z mościckiego więzienia przygotowują się  do świąt pod okiem kapelana oraz wychowawcy d/s  kulturalno - oświatowych.  W przedświątecznym okresie wezmą udział  w Drodze Krzyżowej. Będą mieć również możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi, pokuty i pojednania. W wielki piątek tradycyjnie w więziennej kaplicy sprawowana będzie Liturgia Męki Pańskiej, w sobotę święcenie potraw a w pierwszy i drugi dzień świąt kapelan poprowadzi msze święte. Skazani będą mogli tez liczyć na  odświętne menu, w którym nie zabraknie żurku z białą kiełbasą, jajek i wielkanocnej babki. Pod okiem wychowawcy grupa teatralna przygotowuje też niezwykłe przedstawienie - współczesne Misterium Męki Pańskiej, które będzie prezentowane młodzieży tarnowskich szkół oraz pensjonariuszom domów pomocy społecznej.

                                                                                                                                                                                                                            mjr Przemysław Renda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej