Wczoraj punktualnie o 17.00 rozpoczęły się tarnowskie uroczystości upamiętniające 75 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W uroczystościach, które rozpoczęły się punktualnie w godzinę wybuchu Powstania uczestniczyła delegacja tarnowskiej Służby Więziennej.  Tradycyjnie obchody rocznicowe zainaugurowane zostały uroczystą mszą świętą w intencji ojczyzny i były kontynuowane pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Tutaj delegacje władz samorządowych, organizacji kombatanckich a także harcerze, służby mundurowe  i mieszkańcy miasta złożyli hołd Powstańcom poległym za wolność ojczyzny.  

Powstańczy zryw Niepokornych

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Formalnie siły powstańcze były znaczące. Do walki stanęło około 50 tys. powstańców Armii Krajowej zorganizowanych w zgrupowania obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne oraz niewielkie ilości innych organizacji. Przewidziane na kilka dni Powstanie trwało w rezultacie 63 dni będąc największym tego typu zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. Mimo ogromnej przewagi militarnej, wojska niemieckie poniosły wielkie, blisko 50% straty: 10.000 poległych, 7.000 zaginionych, 9.000 rannych. Powstanie było przez nich porównywane z bitwą o Stalingrad.

1 października 1944 r. Komenda Główna AK podjęła rozmowy z Niemcami na temat przerwania walki w Warszawie. 2 października podpisano akt kapitulacji Powstania. Oddziały powstańcze przekształcone 20 września 1944 r. w regularny Warszawski Korpus Armii Krajowej po złożeniu broni wyszły do niewoli w liczbie około 15.000 żołnierzy. Część żołnierzy nie poszła do niewoli, wychodząc z ludnością cywilną z zamierzeniem kontynuowania działalności konspiracyjnej.

W powstaniu poległo około 16.000 powstańców i około 150.000 ludności cywilnej. Tysiące osób zostało rannych. Około 650.000 ludności cywilnej zostało wywiezione z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie a stamtąd 150.000 do przymusowej pracy w Niemczech a 50.000 do obozów koncentracyjnych. Po upadku Powstania na osobisty rozkaz Hitlera przez 3 miesiące opustoszałe miasto było rabowane oraz systematycznie burzone i palone dom po domu przez Niemców. W dzielnicach objętych Powstaniem uległo zniszczeniu około 85% budynków. [http://www.sppw1944.org/index.html?http://www.sppw1944.org/powstanie/powstanie_historia.html, autor opracowania Maciej Janaszek-Seydlitz]

 

                                                                                                                                                                                                Tekst: mjr Przemysław Renda

                                                                                                                                                                                                 Zdjęcia: mjr Marek Pieprzny

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej