Poprawa bezpieczeństwa na drogach, a także zdobycie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy to cele zainicjowanej przez Służbę Więzienną i Akademię Bezpieczeństwa Kampanii Społecznej ,,Nie kręć za kółkiem”

W Zakładzie Karnym w Tarnowie Mościcach wystartowała Kampania społeczna realizowana wspólnie przez Służbę Więzienną, Fundację Akademia Bezpieczeństwa i Policję. Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy, który odbył się 10 listopada to wizyta młodzieży w Zakładzie Karnym w Tarnowie Mościcach. Celem spotkania była  szeroko rozumiana profilaktyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Młodzieży przedstawiono prezentację multimedialną z zakresu bezpieczeństwa, którą poprowadził funkcjonariusz Policji z sekcji ruchu drogowego. Następny panel zajęć należał do Służby Więziennej i dotyczył omówienia oddziaływań wobec sprawców przestępstw w ruchu drogowym. Trzecia część spotkania, dla młodzieży najciekawsza to spotkanie ze skazanym za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu na drodze. Skazany przedstawił swoją historię i opowiedział młodzieży o skutkach osobistych, społecznych, finansowych i rodzinnych swojego zachowania. Młodzież miała też okazję zobaczyć jakie są  warunki odbywania kary podczas krótkiej wizyty w oddziałach mieszkalnych. Na tym jednak nie zakończono. Po opuszczeniu jednostki młodzież wzięła udział w praktycznym szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy w zainscenizowanym wypadku drogowym. Osobami poszkodowanymi w kolizji byli skazani, którzy popełnili przestępstwa w ruchu drogowym i którzy uczestniczyli w realizowanym przez Służbę Więzienną programie readaptacji „Bezpieczni na drodze”. Dla uczniów była to praktyczna lekcja bardzo przydatnych umiejętności udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Dla więźniów dodatkowy walor resocjalizacyjny, gdyż jako sprawcy takich przestępstw dostali możliwość wcielenia się w role ofiar. W inscenizacji oprócz Służby Więziennej wziął  udział zespół ratownictwa medycznego, jednostka straży pożarnej  oraz policja. 

 

Drugi etap Kampanii planowany jest na początek przyszłego roku. Wówczas młodzież szkolna na terenie zakładu karnego będzie przygotowywać materiał filmowy w formie reportażu,  w którym wystąpią skazani za przestępstwa w ruchu drogowym. Po profesjonalnej obróbce obrazu i dźwięku powstałe filmy będą prezentowane młodzieży w szkołach powiatu tarnowskiego w  ramach zajęć z zakresu profilaktyki bezpiecznej jazdy.

Materiał video

tekst: kpt. Przemysław Renda

zdjęcia: st.szer. Marcin Sitko

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej