Delegacja tarnowskiej Służby Więziennej uczestniczyła w obchodach upamiętniających Ofiary Mordu Katyńskiego

Oficjalne uroczystości odbyły się wczoraj w Kościele Filipinów oraz przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Tarnowie.  Hołd zamordowanym Polskim oficerom oddali przedstawiciele władz miejskich, parlamentarzyści, działacze środowisk kombatanckich a także delegacje służb mundurowych. Tarnowska Służba Więzienna wystawiła wspólna delegację z dwóch jednostek leżących na terenie miasta, tj. z Zakładu Karnego w Tarnowie i Tarnowie Mościcach.  

Katyń - zagłada elit

13 kwietnia to symboliczna rocznica zbrodni. Własnie w tym dniu 1943 r. Niemcy podali informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu.  

Decyzja o wymordowaniu polskich jeńców wojennych z obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie oraz Polaków przetrzymywanych w więzieniach NKWD na obszarze przedwojennych wschodnich województw Rzeczypospolitej zapadła na najwyższym szczeblu sowieckich władz. Podjęło ją 5 marca 1940 r. Biuro Polityczne KC WKP(b) na podstawie pisma, które ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrientij Beria skierował do Stalina. Szef NKWD, oceniając w nim, że wszyscy wymienieni Polacy "są zatwardziałymi, nierokującymi poprawy wrogami władzy sowieckiej", wnioskował o rozpatrzenie ich spraw w trybie specjalnym, " z zastosowaniem wobec nich najwyższego wymiaru kary - rozstrzelanie". 

Skala zbrodni

Po trwających miesiąc przygotowaniach, 3 kwietnia 1940 r. rozpoczęto likwidację obozu w Kozielsku, a dwa dni później obozów w Starobielsku i Ostaszkowie. Przez następnych sześć tygodni Polacy wywożeni byli z obozów grupami do miejsc kaźni. Z Kozielska 4 404 osób przewieziono do Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy. 3 896 jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach. 6 287 osób z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie, obecnie Twer, a pochowano w miejscowości Miednoje. Łącznie zamordowano 14 587 osób.

Źródło: https://dzieje.pl/aktualnosci/rocznica-ujawnienia-zbrodni-katynskiej

 

                                                                                                                   tekst: mjr Przemysław Renda 

                                                                                                                   zdjęcia: por.  Monika Błyskal

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej