Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2):

1.    Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Tarnowie po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie-Mościcach wyraził zgodę na przedłużenie do dnia 06 lipca 2020 r. ograniczeń dla osadzonych, polegających na wstrzymaniu:

1)    zatrudnienia osadzonych  u kontrahentów zewnętrznych,
2)    udzielania osadzonym widzeń;
3)    odprawiania nabożeństw i udzielania posług religijnych.
 
2.    Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

3.    Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

4.    Zakład Karny w Tarnowie - Mościcach podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.  

Rozmiar: 468.3 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej