Funkcjonariusz Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach został prymusem Szkoły Oficerskiej w Kaliszu, kończąc naukę ze średnią ocen 5,64.

Podporucznik Krystian Kostur to świeżo upieczony Prymus zakończonej w maju Szkoły Oficerskiej. Nauka w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu trwała 4 miesiące i jak zawsze obejmowała nie tylko zagadnienia teoretyczne z zakresu przepisów prawa czy zasad funkcjonowania jednostek penitencjarnych, ale też praktyczne zajęcia ze strzelectwa czy samoobrony.  Do grona oficerów dołączyło 297. Najlepszy z nich okazał się właśnie Krystian, który może pochwalić się średnią ocen 5,64. To bardzo wysoki wynik, dający mu zaszczytny tytuł prymusa.

Idąc za ciosem

Krystian w Służbie Więziennej pracuje od marca 2012 r. Karierę zaczynał w ochronie jako strażnik, awansując w korpusie podoficerskim do stopnia starszego kaprala. To właśnie służba w ochronie dała mu możliwość ugruntowania swojej wiedzy z przepisów a także pozwoliła spojrzeć na więzienie z perspektywy funkcjonariusza z „pierwszej linii”. W ochronie spędził 5 lat służby. Swoje obowiązki wykonywał bardzo dobrze, dlatego kiedy zwolniło się miejsce w dziale penitencjarnym, dostał propozycję przejścia na stanowisko młodszego instruktora d.s zatrudnienia skazanych. Po roku dostał stanowisko oficerskie młodszego inspektora, co umożliwiło mu podjęcie nauki w szkole oficerskiej. Egzamin kwalifikacyjny do szkoły zdał bez żadnego problemu, uzyskując bardzo dobry wynik. Będąc już słuchaczem szkoły oficerskiej nie myślał o walce o najlepsze oceny. Nastawił się na osiągnięcie celu, którym na początku było ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym. Wszystko zmieniło się po pierwszym zaliczeniu z samoobrony, z którego otrzymał ocenę celującą. Jak sam wspomina był to pierwszy moment gdy pomyślał, że mógłby zostać prymusem. Droga do tego była jeszcze daleka, jednak Krystian poszedł za ciosem. Posypały się kolejne oceny celujące z innych przedmiotów, m.in. z zagadnień prawnych, które są jego konikiem. Dobre wyniki w nauce zawdzięczał kilku czynnikom. Po pierwsze lubi się uczyć. Systematyczność i świetny sposób na przyswajanie wiedzy to cechy, które nabył studiując prawo na Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W zakresie wychowania fizycznego, sportu i samoobrony pomogły treningi kung-fu sprzed lat a także zdrowy, sportowy tryb życia, który prowadzi. Kolejnym czynnikiem o którym Krystian wspomina i mocno go podkreśla, to ogromne wsparcie i doping ze strony funkcjonariuszy z jego plutonu. To koledzy i koleżanki motywowali go do walki o najlepsze oceny. Krystian miał swój „patent” na osiągnięcie celu. Nie nastawiał się na rywalizację, nie patrzył na wyniki innych, a skupił się na sobie i swoich ocenach. Do każdego egzaminu czy zaliczenia starał się przygotować jak najlepiej. Robił swoje i to przynosiło efekty.

Mościce – kuźnia talentów

Ppor. Krystian Kostur pracę w Służbie Więziennej rozpoczął 1 marca 2012 r. To wyróżniający się funkcjonariusz. Dobrze wykształcony, dyspozycyjny, świetnie znający przepisy. Jest absolwentem Wydziału Prawa Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ukończył też studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i audytu wewnętrznego. Jest audytorem II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz certyfikowanym specjalistą ochrony danych osobowych. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich w dyscyplinie prawa. Swój czas wolny poświęca pasjom – interesuje się sportami walki i pływaniem, jednak jego największą miłością są wyścigi ekstremalne z przeszkodami. Jest członkiem grupy Husaria Race Team, której zawodnicy startują w najbardziej prestiżowych zawodach takich jak np. Runmageddon.   

Krystian to kolejny prymus w historii mościckiego więzienia. Przed nim podobny sukces odniósł mjr Marek Pieprzny  – prymus szkoły podoficerskiej. Kpt. Rafał Brożek, por. Stanisław Parszywka, por. Antoni Kapustka oraz  mł. chor. Małgorzata Mochylska zajmowali drugie lokaty szkoleń podoficerskich Służby Więziennej. Dużym sukcesem jest też wyróżnienie od Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, które w tym roku otrzymała słuchaczka szkoły oficerskiej, psycholog ppor. Joanna Kuboń Dolasińska.

mjr Przemysław Renda

                                                                                                                           

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej