Tarnowska Służba Więzienna uczestniczyła dzisiaj w obchodach 79 rocznicy pierwszego transportu więźniów do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu

Tarnów - miasto, którego historia ściśle wiąże się z tragicznymi wydarzeniami czerwca 1940 r. To właśnie stąd hitlerowcy zorganizowali pierwszy transport więźniów do nowego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Młodzi działacze ruchu oporu, których średnia wieku nie przekraczała 30 lat zostali zgromadzeni na placu handlowym, pomiędzy ulicami Bóżnic i Dębową. Stąd, w kolumnach czwórkowych wyruszyli na dworzec i stamtąd do obozu. Dzisiaj miejsce zbiórki  nosi nazwę Placu Więźniów KL Auschwitz. Okazały Pomnik Pierwszego Transportu przypomina mieszkańcom o tym wydarzeniu. Jest też miejscem, gdzie corocznie odbywają się uroczystości upamiętniające 14 czerwca 1940 roku.  Tak też było dzisiaj. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz miejskich, kombatanci, służby mundurowe, samorządowcy, delegacje szkolne i organizacje proobronne. Służbę Więzienną reprezentowali Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach, mjr Juliusz Mirtyński i Zastępca dyrektora Zakładu karnego w Tarnowie ppłk Antoni Serafin.

Za datę uruchomienia KL Auschwitz przyjmuje się 14 czerwca 1940 r. –  dzień, w którym niemieccy naziści skierowali do obozu pierwszy transport więźniów politycznych – 728 Polaków z więzienia w Tarnowie. W tarnowskim więzieniu, traktowanym przez władze okupacyjne także jako punkt zbiorczy, osadzono więźniów m.in. z Krakowa, Zakopanego, Rzeszowa, Jarosławia, Przemyśla, Sanoka, Nowego Sącza. Większość spośród tej grupy stanowili młodzi ludzie: gimnazjaliści, studenci, wojskowi, przedstawiciele różnych zawodów: prawnicy, nauczyciele, księża, robotnicy, chłopi. Zostali oni aresztowani jesienią 1939 r. lub na wiosnę 1940 r., m.in. w czasie próby przedostania się do Polskich Sił Zbrojnych we Francji i Wielkiej Brytanii. /za Międzynarodowym Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście/.

                                                                                                                                                                        mjr Przemysław Renda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej