Dzisiaj w Zakładzie Karnym w Tarnowie Mościcach podsumowano pracę jednostki w 2018 r. W zorganizowanej na tą okoliczność odprawie służbowej wziął udział Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie

Rok 2018 w Zakładzie Karnym w Tarnowie Mościcach upłynął pod znakiem szeroko zakrojonych prac remontowych oraz trzech dużych zadań inwestycyjnych, których celem była poprawa warunków pełnienia służby i warunków odbywania kary. Miniony rok to też czas realizacji wielu ważnych przedsięwzięć i stałego wzrostu zatrudnienia osób pozbawionych wolności, co pozwoliło osiągnąć wysokie wskaźniki w tym zakresie. Szczegółową analizę pracy jednostki oraz plany do realizacji w 2019 r. przedstawili kierownicy wszystkich pionów służb podczas prezentacji multimedialnej.  Obecny na odprawie Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie wysoko ocenił pracę jednostki i zaangażowanie funkcjonariuszy.  W trakcie odprawy Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach ppłk Dariusz Reszka został uhonorowany odznaką z okazji 100 lecia Więziennictwa Polskiego. 

 

                                                                                                                                                                                                                     mjr Przemysław Renda 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej