Dyrektor Zakładu Karnego w Tanowie Mościach powiadomił Powiatowe Centrum Zarządzana Kryzysowego w Dąbrowie Tarnowskiej o gotowości do likwidacji skutków podtopień i powodzi

Utrzymujące się od kilku dni intensywne opady spowodowały przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych na rzekach województwa małopolskiego. Wiele gmin walczy właśnie ze skutkami podtopień i powodzi, a mieszkańcy co kilka godzin odbierają na swoich telefonach alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W sąsiadującym z Tarnowem powiecie dąbrowskim sytuacja jest bardzo poważna, dlatego Dyrektor Zakładu Karnego w Tarnowie Mościcach złożył dzisiaj deklarację o wsparciu działań przeciwpowodziowych. Służba Więzienna czeka na sygnał. W gotowości do działań jest już grupa 35 więźniów, którzy w razie potrzeby zostaną skierowani do usuwania skutków podtopień i powodzi.

                                                                                                                                                                                                                                  mjr Przemysław Renda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej