Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś wręczył odznaki i wyróżnienia funkcjonariuszom tarnowskiej jednostki. W uroczystym spotkaniu udział wzięli również posłowie na Sejm RP Piotr Sak i Norbert Kaczmarczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski, członek Zarządu Województwa Małopolskiego Marta Malec-Lech.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Tarnowie plut. Adrian Sawicki został odznaczony odznaką Semper Paratus za uratowanie pasażerów płonącego samochodu. Wracając do domu po służbie, zauważył, że spod maski jednego z samochodów które jechały za nim wydostają się iskry. Szybko zatrzymał swój pojazd i wybiegł alarmując kierowcę. Kiedy udało mu się zatrzymać palący się samochód spod maski buchał już ogień. Kierowca i pasażerka nie byli w ogóle świadomi zagrożenia. Dzieki jego natychmiastowej reakcji oraz szybkiegmu działniu żaden z pasażerów nie został ranny. Semper Paratus to odznaka nadawana przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej dla osób, które w trakcie realizacji zadań służbowych lub w czasie wolnym od służby dokonały czynu świadczącego o ich szczególnej odwadze lub męstwie, w szczególności czynu mającego na celu ratowanie życia lub zdrowia innej osoby.

Odznaczenia resortowe…

Wiceminister Sprawiedliwości wręczył również odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej” funkcjonariuszom, którzy szczególnie wyróżniają się w służbie. Odznaka ta może być nadana także innym osobom, które okazały bezpośrednią pomoc jednostkom organizacyjnym Służby Więziennej. Obok trzech więzienników, wśród odznaczonych znalazł się także Naczelnik Wydziału Kontrolno - Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie, któremu odznakę przyznano w podziękowaniu za wieloletnią współpracę, zaangażowanie oraz wsparcie tarnowskiej jednostki .

Podczas uroczystej odprawy służbowej nie zabrakło przemówień, podziękowań i słów uznania nie tylko pod adresem wyróżnionych funkcjonariuszy, ale również całej formacji mundurowej Służby Więziennej. Zarówno Wiceminister Michał Woś jak i kolejne osoby zabierające głos, nie kryły dumy i radości ze sposobu pełnienia służby przez więzienników. Ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, resocjalizacja rozumiana szczególnie w ostatnim czasie jako wdrażanie do działań prospołecznych na rzecz drugiego człowieka, poprzez angażowanie osób pozbawionych wolności w akcję szycia maseczek i produkcji środków ochrony osobistej w ramach inicjatywy #ResortSprawiedliwościPomaga, czy wreszcie zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych (szczególnie w okresie pandemii) to tylko niektóre aspekty działań więzienników, za które Wiceminister podziękował funkcjonariuszom Służby Więziennej. Praca w formacji mundurowej nie należy do łatwych, ale dzięki odporności psychicznej na stres, umiejętności reagowania na sytuacje nieprzewidywalne, uczy podejmowania działań niestandardowych w obliczu różnych życiowych sytuacji.


Tekst: por. Beata Bańdur

Zdjęcia: ppor. Maciej Lehrfeld

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej