Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia dalszych działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) informujemy, iż:

Sędzia Penitencjarny Sądu Okręgowego w Tarnowie po rozpoznaniu wniosku Dyrektora Zakładu Karnego w Tarnowie wyraził zgodę na przedłużenie do dnia 30 czerwca ograniczeń dla osadzonych w tarnowskiej jednostce, polegających na wstrzymaniu:

1) udzielania widzeń dla osadzonych;

2) zatrudnienia osadzonych poza terenem zakładu karnego.
 

Powyższe ograniczenia są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

Zakład Karny w Tarnowie podejmuje wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu rekompensatę wprowadzonych ograniczeń. Osobom pozbawionym wolności zostały poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej, a także do oglądania telewizji przez całą dobę.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej