Kolejne partie maseczek ochronnych zostały w tym tygodniu wydane poza mury tarnowskiego więzienia. Środki ochrony wykonują skazani w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga.

Wnioskodawcami byli Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP – Zarząd Oddziału Gminnego w Skrzyszowie oraz Gmina Tarnów. Maseczki kolejno w ilości 4000 i 1000 sztuk zostały uszyte w ramach programów resocjalizacji realizowanych poprzez aktywizację zawodową i promocję zatrudnienia w jednostkach okręgu krakowskiego. Tym razem w sprawnym i szybkim przygotowaniu maseczek pomogły nam jednostki penitencjarne z Krakowa i Pińczowa.

Dotychczas z tarnowskiej jednostki wydano łącznie 13 500 maseczek dla instytucji, organizacji, i samorządów, które zwróciły się do Dyrektora o pomoc w tym zakresie. Wszyscy obdarowani zgodnie podkreślają, że pomoc więzienników w tym zakresie jest nie do przecenienia. Maseczki ochronne nieodpłatnie były przekazywane dla lokalnych społeczności, policjantów, strażaków, ochotników, do szkół, domów opieki społecznej, bibliotek, czyli wszystkich tych miejsc użyteczności publicznej, w których funkcjonowanie w okresie pandemii bez środków ochrony jest niemożliwe. Mimo, że obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu został zniesiony to nadal obowiązuje on w pomieszczeniach zamkniętych tj. urzędy, sklepy, kina, teatry, kościoły.

Pandemia koronawirusa zweryfikowała nasze dotychczasowe myślenie i przeorganizowała zwyczaje, nawyki i sposób bycia. Wymusiła na nas pokorę i konieczność dostosowania się do ograniczeń i wymogów sanitarnych. Mimo, że wszyscy mamy nadzieję na to, że najgorsze jest już za nami, musimy być zwarci i gotowi na przyjęcie ewentualnej drugiej fali zachorowań, prognozowanej na jesień. Wejdziemy w nią na pewno mądrzejsi o dotychczasowe doświadczenia i lepiej przygotowani, gdyż wyposażeni w niezbędne środki ochrony. Wspólna akcja Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #ResortSprawiedliwościPomaga jest sprawną, przemyślaną i dobrze zorganizowaną inicjatywą, odpowiedzią na trudną sytuację, z jaką przyszło nam się wszystkim zmierzyć.

Aktywizowanie osób pozbawionych wolności poprzez angażowanie ich w działalność prospołeczną jest istotą procesu resocjalizacji. W wymiarze jednostkowym, indywidualnym pozwala na zdobywanie nowych umiejętności, uczy odpowiedzialności, systematyczności, obowiązkowości, zaangażowania, kształtuje empatię. W wymiarze społecznym natomiast jest zadośćuczynieniem społeczeństwu za popełnione przestępstwa.

Opracowanie: por. Beata Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej