Nauczanie jest jedną z podstawowych form oddziaływania resocjalizującego. Pozwala na eliminowanie zaniedbań środowiskowych, zdobycie zawodu, który będzie przydatny po opuszczeniu zakładu karnego, poszerzanie myślowych horyzontów.

     Podczas odbywania kary skazani mają możliwość uczyć się zarówno w zakresie podstawowym, zawodowym jak i ogólnokształcącym (poprzez uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych w wybranym typie szkoły funkcjonującym przy jednostkach penitencjarnych na terenie całego kraju).

     Okazuje się jednak, że w trakcie pobytu za więziennymi murami można również eksternistycznie ukończyć nauczanie na poziomie Liceum Ogólnokształcącego. Jeden z osadzonych w tarnowskim zakładzie karnym wystąpił z taką prośbą do władz oświatowych. Z uwagi na krótki termin końca kary, nie miał on możliwości podjąć nauczania w szkołach przywięziennych. Dyrektor tarnowskiej jednostki umożliwił mu zdawanie egzaminów, niezbędnych do zaliczenia liceum, podczas odbywania kary. Przez trzy kolejne weekendy, pod czujnym okiem członków komisji zewnętrznej, będzie zdawał poszczególne przedmioty, znajdujące się w programie nauczania na poziomie szkoły średniej. Jeśli uda się mu zaliczyć pozytywnie wszystkie egzaminy, będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego.

     Mimo, że jest zbyt wcześnie na to, aby przesądzać o wynikach egzaminów, to już sam fakt podjęcia decyzji, chęci zmiany dotychczasowego życia, rozwoju, podejmowania niestandardowych wyzwań, świadczy o zaangażowaniu w swój proces zmiany. Jest to istota procesu resocjalizacji, czyli takiego postępowania, które poprzez zewnętrzne oddziaływania wychowawcze, sprawia, że człowiek zaczyna odczuwać wewnętrzną potrzebę zmiany dotychczasowej hierarchii wartości
w kierunku życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi.

Opracowanie: por. B. Bańdur

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej