W Dniu Matki skazani młodociani z tarnowskiej jednostki przesłali swoim matkom własnoręcznie przygotowane kartki okolicznościowe. W ten sposób mogą wyrazić swoją wdzięczność i przeprosić za to, że zawiedli najważniejszą osobę w życiu.

Perspektywa dziecka…

Matka kojarzy się każdemu z dobrocią, troską, życzliwością, ciepłem, miłością i wiarą we własne dzieci. Nawet kiedy ją zawodzą, kiedy przysparzają jej zmartwień i trosk, kiedy się od niej odwracają, a nawet wówczas gdy swoją agresję kierują w jej stronę i staje się ona przedmiotem wyzwisk, obelg i przemocy, nigdy nie skreśla swoich pociech.

Perspektywa matki…

Dla matki dziecko zawsze będzie dzieckiem. Bez względu na to czy trzeba je za rękę prowadzić do przedszkola czy jest już dorosłą osobą, która samodzielnie decyduje o swojej przyszłości. Matka całe życie martwi się o swoje pociechy. Przeżywa ich niepowodzenia. Cieszy się sukcesami.

Gorycz porażki wychowania, przeświadczenie o tym, że coś poszło nie tak, że nasze dziecko zawodzi, że jest na życiowym zakręcie, boli najbardziej. Bezsilność, lęk o przyszłość, niepewność, zawód to emocje i uczucia, z którymi przychodzi się mierzyć na co dzień matkom, których dzieci przebywają w izolacji.

Perspektywa więźnia…

Pobyt w więzieniu skłania do refleksji. Często dopiero w izolacji można się przekonać o tym na kogo tak naprawdę można liczyć, kto się nie odwraca, ale bezinteresownie trwa przy drugim człowieku.

Szczególną grupę wśród osób pozbawionych wolności zajmują skazani młodociani czyli tacy, którzy nie ukończyli 21 lat. Stanowią oni niewielką część więziennej populacji. Jednak z racji swojego wieku i specyficznych potrzeb wymagają szczególnego traktowania.

W tygodniu poprzedzającym Dzień Matki osadzeni młodociani z tarnowskiej jednostki mieli możliwość, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, wykonania kartek okolicznościowych, które wraz z samodzielnie przygotowanymi życzeniami wysłali do swoich mam.

Tego typu oddziaływanie resocjalizujące na skazanych, szczególnie młodocianych, ma duże znaczenie wychowawcze. Poprzez angażowanie osadzonych do aktywności w zajęciach kulturalno-oświatowych uczy konstruktywnych sposobów spędzania czasu wolnego, rozwija zainteresowania
i pasje, kształtuje kreatywność. Dodatkowo wykonywanie prezentów dla mam jest okazją do wyrażenia swoich uczuć, dzielenia się emocjami, okazania wdzięczności i przeproszenia za to co może nie do końca było właściwe.

 

Tekst: por. Beata Bańdur

Zdjęcia: szer. Natalia Katra

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej