Tradycją staje się fakt, że tarnowski Zakład Karny, mimo swej specyfiki jednostki typu zamkniętego, dwa razy do roku jest miejscem szczególnie otwartym na potrzeby drugiego człowieka. Dzieje się to dzięki organizowanym akcjom honorowego krwiodawstwa.

Dla uczczenia święta Służby Więziennej

Działający przy Zakładzie Karnym w Tarnowie Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża w dniu dzisiejszym przeprowadził kolejną zbiórkę krwi. Tym razem akcja zorganizowana została dla uczczenia święta Służby Więziennej. Dzień 8 lutego to Święto Służby Więziennej. Nie jest to data przypadkowa. Nawiązuje do ogłoszenia w 1919 roku dekretu Naczelnika Państwa, marszałka Józefa Piłsudskiego, który stał się podstawą do funkcjonowania i kształtowania systemu penitencjarnego w niepodległej Polsce. Tegoroczna zbiórka jest jednak tym bardziej dla funkcjonariuszy tarnowskiej jednostki wyjątkowa, iż wpisuje się w obchody 100. rocznicy powstania więziennictwa w niepodległej Polsce.

Efekty przeprowadzonej zbiórki

Do zbiórki zaproszono nie tylko funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, ale także osoby z zewnątrz. Dlatego dla wielu osób była to okazja do zaglądnięcia poza więzienne mury. W dniu dzisiejszym zarejestrowano 51 dawców. Krew oddało 47 osób co dało wyniki ponad 21 litrów zebranej krwi.

Tak to się zaczęło

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działa w tarnowskim zakładzie od czerwca 2014 roku. W trakcie swojej działalności samodzielnie zorganizował kilka akcji honorowego krwiodawstwa na terenie Zakładu Karnego w Tarnowie. Odbywają się one regularnie dwa razy do roku: w lutym - z okazji Święta Służby Więziennej pod hasłem „Służba Więzienna w służbie społeczeństwu” oraz w listopadzie - dla uczczenia Narodowego Święta Niepodległości w ramach ogólnopolskiej akcji „Nasza Krew- Nasza Ojczyzna”. Ponadto członkowie klubu aktywnie włączają się w zbiórki krwi organizowane cyklicznie na terenie Miasta Tarnowa, takie jak „Motoserce” czy „Uratuj mi życie”. Klub jest też jednym ze współorganizatorów mundurowych akcji honorowego krwiodawstwa organizowanych pod hasłem: „Ratuj życie razem z nami”, na terenie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.

Po co to robimy?

Celem dzisiejszej akcji było propagowanie idei honorowego krwiodawstwa jak również podkreślenie wyjątkowości jubileuszu upamiętniającego powstanie Służby Więziennej oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku funkcjonariuszy formacji, a przede wszystkim pomoc w ratowaniu ludzkiego życia i zdrowia.

Celem, który przyświecał pomysłodawcom utworzenia klubu PCK było dbanie o dobre imię Służby Więziennej, kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w opinii społecznej, propagowanie idei krwiodawstwa w służbie i poza nią, jak również skonsolidowanie niezrzeszonych funkcjonariuszy honorowo oddających krew. Dotychczasowy wynik klubowiczów wynosi ponad 400 litrów oddanej krwi.

Opracowanie: por. B. Bańdur

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej