Skazani z Zakładu Karnego w Sztumie zebrali ponad 100 kg plastikowych nakrętek z przeznaczeniem na cele charytatywne

Z inicjatywy por. Sławomira Sidorowicza, wychowawcy sztumskiej jednostki penitencjarnej osadzeni zatrudnieni przy pracach porządkowych zbierają plastikowe nakrętki. W działaniach tych chodzi przede wszystkim o to, aby przy propagowaniu postawy proekologicznej, zmotywować osadzonych do działań prospołecznych, działań wykonywanych bezinteresownie, pożądanych i akceptowanych społecznie.

Zebrane nakrętki trafiły do Starostwa Powiatowego w Sztumie w ramach prowadzonej tam "Nakręconej akcji".  

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński 
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej