Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie przekazali plastikowe nakrętki dla SOSW w Uśnicach, które były zbierane zarówno przez skazanych, jak i więzienników.

Pomagamy i jesteśmy EKO

Celem wykonywania kary pozbawienia wolności jest wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw. Włączenie skazanych w projekt "Zakręcona akcja" to przykład działań kadry sztumskiej jednostki penitencjarnej zmierzający do kształtowania prospołecznych postaw wśród osób przebywających w warunkach izolacji więziennej. Skazani poprzez zbiórkę nakrętek uczą się, że każda, nawet najmniejsza pomoc ma sens. Zbiórka nakrętek na rzecz dzieci stwarza sposobność do uwrażliwienia osadzonych na potrzeby innych osób. Ponadto charakter akcji doskonale wpisuje się w prowadzone w ZK Sztum oddziaływania penitencjarne mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród osób odbywających karę pozbawienia wolności.

Zakręcona Akcja

Pamiętajmy, że ten niewielki przedmiot, konsekwentnie zbierany, może wiele zdziałać. Jedna nakrętka na pozór nic nie znaczy, ale liczy się efekt skali. Wystarczy świadomość, że zwykła, plastikowa nakrętka ma wartość i może pomóc w walce z chorobą. Dla jednych nakrętka jest zbędna i ląduje w śmietniku, dla innych staje się pomocna w drodze do lepszego życia. Niech tak się stanie i tym razem.

Współpraca się opłaca

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Krystyny Jankowskiej to placówka, która kształci oraz wychowuje dzieci i młodzież z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną oraz osoby z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży korków zostaną przeznaczone na ściankę wspinaczkową w ośrodku. Jest to szansa dla osób z niepełnosprawnościami, które mają np. bardzo słabe mięśnie rąk lub nie mogą używać nóg w pełnym zakresie.

 

Teskt/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej