W dniu 28 października 2021r. w Zakładzie Karnym w Sztumie odbyły się ćwiczenia ochronne doskonalące sprawność funkcjonariuszy i pracowników jednostki. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie.

Pierwszym elementem ćwiczeń było postępowanie w przypadku pożaru w pomieszczeniach znajdujących się na terenie hali produkcyjnej wraz z ewakuacją funkcjonariuszy i osób pozbawionych wolności. Obok funkcjonariuszy Służby Więziennej w tej części ćwiczeń brali udział strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Sztumie, wykorzystując specjalistyczny sprzęt ratowniczo – gaśniczy. Zaplanowana akcja ratowniczo – gaśnicza przebiegła sprawnie i skutecznie.

Drugi element ćwiczeń to odmowa zejścia z placu spacerowego przez osoby pozbawione wolności. W realizacji tego zagadnienia wykorzystano doświadczenie funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Gdańsku.

Trzeci element to zabarykadowanie się grupy skazanych zatrudnionych na terenie hali produkcyjnej, oraz wzięcie zakładnika. Do likwidacji zagrożenia wykorzystano doświadczenie negocjatorów tutejszej jednostki, których działania wspierane były przez grupy interwencyjne.

Przeprowadzenie ćwiczeń ochronnych przy udziale jednostek współdziałających pozwala na doskonalenie posiadanych umiejętności, co bezpośrednio przekłada się na utrzymanie właściwego poziomu bezpieczeństwa na terenie jednostki. 

 

Tekst i zdjęcia : st. szer. Karol Bator

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej