Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej to najstarsze i największe tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Literatura, malarstwo, rysunek, plakat, rzeźba, ceramika – to główne kategorie prac prezentowanych na tegorocznym przeglądzie przez osadzonych z Polski i Litwy. Na konkurs wpłynęły 963 prace, których autorami było 213 osadzonych z kraju i 15 z zagranicy. Najlepsi otrzymali wyróżnienia.

Tegoroczna uroczystość miała swoje otwarcie na terenie sztumskiej jednostki. Nieodłącznym elementem przeglądu jest uroczysty wernisaż wystawy, który odbył się w salach sztumskiego Kino-Teatru. Tę część wydarzenia swoją obecnością zaszczycili Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, gen. Andrzej Leńczuk, zastępca dyrektora generalnego Służby Więziennej, płk Andrzej Tesarewicz, dyrektor okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiardowski, zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku.

Ponadto spotkali się tu funkcjonariusze polskiej i litewskiej Służby Więziennej, jurorzy, przedstawiciele służb mundurowych, samorządu oraz mieszkańcy Sztumu.

Michał Woś pogratulował i podziękował za kontynuację przeglądu w tak trudnych pandemicznych czasach. Wyraził wdzięczność funkcjonariuszom za trud pracy resocjalizacyjnej i wskazał na to, że polska Służba Więzienna tak szlachetnie przyczynia się do upamiętniania polskiego podziemia niepodległościowego po II Wojnie Światowej.

Gen. Leńczuk podziękował wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom Służby Więziennej za wspieranie osób pozbawionych wolności w rozwijaniu ich talentów, co przekłada się na aktywny sposób odbywania kary pozbawienia wolności i społecznej readaptacji.

Organizowane przez Służbę Więzienną wydarzenie honorowym patronatem objął dyrektor generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Leszek Tabor, burmistrz Miasta i Gminy Sztum. Wystawę prac osadzonych można będzie oglądać do dnia 31 października 2021.

Historia

Ogólnopolski i Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej to ważna impreza kulturalno-oświatowa organizowana przez Służbę Więzienną. Upowszechnianie kultury w różnych jej formach, w zamkniętym środowisku więziennym wśród osób pozbawionych wolności i zagrożonych wykluczeniem społecznym jest cenne i potrzebne. Resocjalizacja przez sztukę wspomaga proces resocjalizacji. Kultura i sztuka determinują pełny i harmonijny rozwój człowieka, wymagając od niego aktywności podejmowanej na różnych płaszczyznach. To inspirowanie twórczego myślenia, kształtowanie umiejętności społecznych i poznawczych, to przykład aktywizacji osadzonych, przeciwdziałania niepożądanym postawom oraz przygotowanie ich do readaptacji społecznej

Początek przeglądu miał miejsce w 1992 roku. Przez pierwsze lata liczba prac przesyłanych na konkurs była niewielka. W miarę upływu czasu następował jednak stały wzrost liczby uczestników kolejnych edycji konkursu i nadsyłanych prac. Sztumski przegląd nie boi się wyzwań - w 2004 roku do udziału w konkursie zaproszono twórców zagranicznych a w 2012 roku grupy teatralne. Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej jest przestrzenią, gdzie można zobaczyć jak utalentowani potrafią być więźniowie, jak odpowiednio ukierunkowani przez więziennych wychowawców, terapeutów i psychologów mogą tworzyć. Przegląd to tradycja penitencjarna naszej jednostki.

 

Tekst: st. szer. Karol Bator
Zdjęcia: kpt. Piotr Szymański-Sztym

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej