W dniu 23 czerwca 2017 roku uroczyście otwarto XXVI. Ogólnopolski i XIV. Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej w Sztumie.

Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej to najstarsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Prace w kategoriach literackiej, artystycznej, muzycznej i teatru na żywo wystawiają osoby pozbawione wolności z Polski, Litwy i Czech. W tegorocznej edycji Przeglądu 450 osadzonych nadesłało blisko 2000 prac. Więźniowie angażując się twórczo, mogą nie tylko konstruktywnie wykorzystać czas kary, ale zadbać o swój rozwój osobisty, wzmocnić poczucie własnej wartości, właściwie i skutecznie wykorzystać czas na społeczną readaptację. 

Uroczystego otwarcia przeglądu dokonali współorganizatorzy, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie, płk Jan Morozowski oraz Dyrektor Sztumskiego Centrum Kultury, Adam Karaś. Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina oraz burmistrza Miasta i Gminy Sztum Leszka Tabora. W wernisażu wystawy, który miał miejsce w salach sztumskiego kino - teataru uczestniczyło wielu gości: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku płk Lesław Bryłkowski, zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku mjr Adam Poćwiardowski, delegacje Służby Więziennej Czech i Litwy, poseł Tadeusz Cymański, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Krzysztof Olkowicz, Prezes Stowarzyszenie Penitencjarnego Patronat z siedzibą w Sopocie Janina Wehrstein, asystent poselski wiceministra Jarosława Sellina – Dawid Krupej, Starosta Powiatu Sztumskiego Wojciech Cymerys, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Ryszard Wirtwein, oraz przedstawiciele Służby Więziennej jednostek penitencjarnych okręgu gdańskiego i samorządowcy powiatu sztumskiego.  

Tegoroczny Przegląd Sztuki Więziennej był wyjątkowy z uwagi na obecność jednego z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, pianisty światowej klasy, odważnego i oryginalnego twórcy Leszka Możdżera. Występ Leszka Możdżera to kontynuacja wspólnego przedsięwzięcia artysty z Okręgowym Inspektoratem Służby Więzienne w Gdańsku, przykład współpracy ludzi sztuki ze Służbą Więzienną. Artysta w ubiegłym roku przekazał jednostkom penitencjarnym Służby Więziennej  okręgu gdańskiego siedem pianin. Podarowane instrumenty są ważnym elementem działań resocjalizacyjnych przez sztukę. W dniu otwarcia Przeglądu Leszek Możdżer koncertował dwukrotnie – na terenie Zakładu Karnego w Sztumie oraz w sztumskim kino – teatrze, gdzie koncertu wysłuchali funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej wraz z rodzinami.  

Międzynarodowy charakter przeglądu to następstwo wieloletniej współpracy pomiędzy Służbą Więzienną Polski, Czech i Litwy. W czasie tegorocznego Przeglądu Dyrektor Zakładu Karnego w Rynowicach, plk. Mgr. Vlastimil Kříž został wyróżniony brązową odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. Dobra współpraca została również dostrzeżona przez czeską Służbę Więzienną, gdzie Dyrektor Generalny Służby Więziennej Republiki Czeskiej wyróżnił funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie, ppłk Izabelę Firańską i mjr. Andrzeja Ścisłowskiego odznaką II stopnia czeskiej Służby Więziennej. 

Przegląd Sztuki Więziennej odbywa się dzięki zaangażowaniu funkcjonariuszy Służby Więziennej, wychowawców, terapeutów, psychologów, którzy na co dzień pracując z osadzonymi, wspierają ich w rozwijaniu artystycznych zainteresowań. Należy również podkreślić wsparcie otrzymywane od pracowników Sztumskiego Centrum Kultury, które pozwala na przygotowanie imprezy na wysokim poziomie artystycznym i organizacyjnym. 

Wystawę prac osadzonych można oglądać od poniedziałku do piątku w salach Sztumskiego Centrum Kultury, wstęp wolny. 


Tekst: kpt. Kamil Dobrzyński
Zdjęcia: kpt. Marek Stuba, por. Piotr Szymański-Sztym

Zobacz film
 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej