Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej to najstarsze tego typu przedsięwzięcie w penitencjarnej Polsce. Jego główną ideą jest popularyzacja twórczości więziennej jako elementu resocjalizacji oraz szeroko pojmowana aktywizacja kulturalna środowiska więziennego.

Sztuka za więziennym murem

Druty, mury, długie korytarze, brzęk kluczy i ten przerażający dźwięk zamykanych krat sprawiają, że więzienie to nie jest przyjemne miejsce…

Jednak w tej szarej codzienności skazanych jest również miejsce na sztukę, prawdziwą Sztukę przez duże "S".

Sztumski Przegląd Sztuki Więziennej to najstarsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. Już po raz 32 prace w kategoriach literackiej, artystycznej, muzycznej, filmowej oraz teatralnej wystawiają osoby pozbawione wolności z Polski. Twórcza resocjalizacja pozwala na poznanie własnych potrzeb i uzdolnień, daje możliwości zmierzenia się ze swymi słabościami. Ma znaczenie w kształtowaniu właściwej hierarchii wartości, internalizacji norm moralnych, czy społecznie pożądanych postaw. Dzięki temu sztuka może stać się ważnym elementem resocjalizacji.

Sztuka bez granic

Już po raz 19 w przeglądzie uczestniczyli artyści z zagranicy. Międzynarodowy charakter przeglądu to następstwo wieloletniej współpracy pomiędzy Służbą Więzienną Polski, Czech i Litwy. W tym roku zadebiutowały prace również z Niemiec i Francji. Nawiązana współpraca stanowi płaszczyznę do wymiany doświadczeń z zakresu resocjalizacji i bezpieczeństwa.

W tym roku na konkurs zgłoszono: 2 filmy, 4 spektakle, 11 propozycji muzycznych, 48 uczestników z Europy, 127 uczestników w kategorii artystycznej i 62 z kategorii literackiej z Polski.

Wernisaż

Coroczną edycję Przeglądu Sztuki Więziennej wieńczy wernisaż wystawy prac artystycznych, nagrodzenie autorów najlepszych prac literackich, artystycznych, filmowych, teatralnych, muzycznych oraz wydanie okolicznościowego folderu wraz z jedyną i niepowtarzalną koszulką wydarzenia. Najbardziej wartościowe prace więziennych artystów nie tylko nagradzamy, ale również prezentujemy w wydawanym folderze. W tymże wydawnictwie szefowie jury artystycznego to – Alicja Bartnicka, Małgorzata Dobrowolska, Hanna Uchmańska, Sławomir Sidorowicz i nieprzerwanie od początku trwania Przeglądu w kategorii literackiej – Janusz Ryszkowski, w kategorii teatr jurorem jest Justyna Czernicka, muzykę ocenił Marek Czarnecki,  w kategorii film – Wojciech Bryczkowski.

Jurorzy oceniają prace więziennych twórców nie szczędząc im słów cierpkich, ale i budujących. Zauważają postęp jak i regres artystyczny, chwalą artyzm i ganią kicz, doradzają i wskazują drogę rozwoju.

Honorowy patronat

Patronat honorowy nad przeglądem objął Zbigniew Ziobro, Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Generalny Służby Więziennej oraz Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum.

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Zdjęcia: kpt. Piotr Sztym-Szymański, Wojciech Bryczkowski (SCK)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej