„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” - Wisława Szymborska

Biblioteka więzienna

Jest  elementem oddziaływań kulturalno-oświatowych, wykorzystywanych w procesie resocjalizacji. Biblioteka przynosi wiele korzyści. Po pierwsze w więziennych bibliotekach zatrudnieni są skazani. Dbają oni o stan księgozbioru, jego inwentaryzację, prowadzą kartotekę, dostarczają do oddziałów mieszkalnych zamówione przez czytelników książki. Kolejnym elementem ściśle związanym z działalnością biblioteki jest popularyzacja czytelnictwa. Część osadzonych zaczęła czytać książki dopiero podczas pobytu w izolacji, a zdecydowana większość czytelników potwierdza, że będąc w zakładzie karnym czytają więcej, niż na wolności.

Czytanie książek pobudza wyobraźnię, ułatwia komunikację, wzbogaca słownictwo, zwiększa wrażliwość i wiedzę ogólną i uczy myślenia. Jeśli chodzi o izolację, to również przede wszystkim zabija czas i nudę, często jest „lekiem na przetrwanie"...

Biblioteka Zakładu Karnego w Sztumie

Pierwsze zapisy inwentarzowe książek pojawiły się w 1950 roku, gdzie Zakład Karny w Sztumie funkcjonał wówczas jako Centralne Więzienie w Sztumie, a jednostką zarządzał naczelnik.

W tej chwili księgozbiór wynosi ok. 36 000 pozycji. Najstarsze pozycje pochodzą z 1945 roku i dotyczą polskiej poezji.

Najchętniej czytanymi gatunkami są: pozycje historyczne, kryminały, romanse. Prym wiedzie oczywiście literatura polska, ze współczesnych autorów: Mróz, Bonda, Świst.

W związku z funkcjonowaniem szkoły w sztumkiej jednostce powstał drugi punkt biblioteczny, znajdujący się na terenie Centrum Kształcenia Ustawicznego. Skazani mogą tam wypożyczać głównie podręczniki szkolne, słowniki dydaktyczne, lektury szkolne.

Dodatkowo poprzez działalność biblioteki skazani mogą otrzymywać prenumerowane czasopisma.

W roku 2022 roku więźniowie wypożyczyli około 30 000 książek.

Biblioteka więzienna działa na starych zasadach – obowiązują karty biblioteczne. Każda pozycja książkowa posiada kartę rzeczową. Czuć ducha historii.

Zarówno skazani, jak i funkcjonariusze z chęcią korzystają z zasobów sztumskiej biblioteki.

XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek

W tym roku XX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek odbywał się pod hasłem „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!”. Wydarzenie organizowane jest od 2004 roku i ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zainteresowanie książką jak najszerszego grona odbiorców.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej