Zakład Karny w Sztumie gościł studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego działających w Sekcji praw Człowieka Studenckiej Poradni Prawnej, przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Wizyta studyjna

Życiowa decyzja o wyborze kierunku ścieżki zawodowej dla każdego młodego człowieka stanowi nie lada wyzwanie. Jaką drogę życiową wybrać? Czy wstąpić w szeregi formacji mundurowej jaką jest Służba Więzienna? Bycie funkcjonariuszem Służby Więziennej to prestiż, ale przede wszystkim stała forma zatrudnienia, możliwość rozwoju osobistego poprzez m.in. bezpłatne szkolenia specjalistyczne, możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego na studia, czy też przede wszystkim szeroka ścieżka kariery zawodowej. W trakcie spotkania goście zostali zapoznani z historią sztumskiej jednostki penitencjarnej i jej obecnym przeznaczeniem. W trakcie wizyty studenci mieli możliwość zobaczenia celi mieszkalnej, kaplicy więziennej, biblioteki centralnej, terapii zajęciowej, zwiedzili i zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zostali zapoznani także ze specyfiką pełnienia służby w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie starali się przybliżyć charakter i warunki pracy w jednostce penitencjarnej, zasady rekrutacji do Służby Więziennej oraz możliwości kształcenia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, jak również możliwości, jakie w karierze zawodowej mają absolwenci uczelni. Więziennicy zapoznali przybyłych gości z zasadami odbywania kary pozbawienia wolności, prowadzonymi oddziaływaniami penitencjarnymi wobec osób pozbawionych wolności oraz charakterystyką trudnej i odpowiedzialnej pracy w Służbie Więziennej. Studenci w skupieniu wsłuchiwali się w informacje dotyczące realizacji zagadnień z obszaru ochrony, bezpieczeństwa oraz resocjalizacji. Funkcjonariusze prowadzący spotkanie odpowiadali także na szereg pytań zadawanych przez studentów, dotyczących funkcjonowania sztumskiego więzienia i codzienności odbywania kary pozbawienia wolności. 

Readaptacja społeczna

Dzięki wizycie w jednostce penitencjarnej studenci uświadomili sobie, że rola Służby Więziennej to nie tylko ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, ale także szeroko pojęta praca resocjalizacyjna ukierunkowana na redukcję deficytów i wyrabianie pozytywnych nawyków, co zwiększa szansę na pomyślną readaptację społeczną.

 

Tekst/ zdjecia: kpt. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej