25 kwietnia br. sztumskie więzienie gościło grupę studentów Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, która przybyła do jednostki pod opieką mjr. dr. Pawła Zienkiewicza.

Głównym celem spotkania było przybliżenie uczestnikom zasad funkcjonowania jednostki penitencjarnej oraz specyfiki Służby Więziennej jako formacji mundurowej. W trakcie zwiedzania omówiono główne zadania i cele Służby Więziennej oraz podstawowe zasady odbywania kary pozbawienia wolności.

Promocja zatrudnienia w Służbie Więziennej

Spotkanie zakończono promocją zatrudnienia w Służbie Więziennej, wówczas poinstruowano o działaniach niezbędnych do rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego i samego zatrudnienia. Przedstawiono możliwości rozwoju zawodowego, uposażenia, nagród jubileuszowych, dofinansowania, jakie może otrzymać funkcjonariusz, urlopu, jaki mu przysługuje, pomocy mieszkaniowej, równoważników pieniężnych oraz nabycia praw emerytalnych.

Atmosfera to podstawa

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze obustronnego zainteresowania, ogromnej ilości pytań, zdyscyplinowania i wysokiej kultury osobistej sprawiając, iż kolejna wizyta na terenie jednostki była miłym doświadczeniem dla obydwu stron.

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Zdjęcia: kpt. Piotr Szymański-Sztym

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej