24 listopada 2023 r. sztumską jednostkę penitencjarną odwiedzili studenci II i III roku pedagogiki resocjalizacyjnej Uniwersytetu Gdańskiego.

Resocjalizacja w praktyce

Celem wizyty studentów było zapoznanie ich ze specyfiką pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwłaszcza działu penitencjarnego, terapeutycznego i ochrony.

Studenci odwiedzający jednostkę głównie byli zainteresowani pracą w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Zadawali szereg pytań dotyczących funkcjonowania więzienia oraz codzienności związanej z odbywaniem kary pozbawienia wolności. Podczas rozmów z funkcjonariuszami mieli możliwość skonfrontować nabytą już wiedzę z penitencjarystyki i resocjalizacji z praktyką.

Podczas spotkania funkcjonariusze z działu penitencjarnego oraz ochronnego opowiedzieli o swojej codziennej pracy z osadzonymi. Zapoznali ze strukturą organizacyjną Służby Więziennej, specyfiką pracy w trzeciej co do wielkości formacji mundurowej w Polsce, jej misją, zadaniami jak również ze specyfiką sztumskiego zakładu. Studenci podczas pobytu w jednostce mieli również możliwość zapoznania się w praktyce z funkcjonowaniem systemu penitencjarnego, zasadami odbywania kary pozbawienia wolności oraz procesem resocjalizacji skazanych.

Dowiedzieli się także jakie są konsekwencje łamania prawa i jak wygląda pobyt osób pozbawionych wolności w więzieniu. Mieli okazje zobaczyć jak wygląda plac spacerowy, sala widzeń, biblioteka, radiowęzeł, świetlice, szkoła, oddziały mieszkalne oraz cele mieszkalne.

Spotkanie było również okazją, by przybliżyć studentom kryteria przyjęć do Służby Więziennej oraz zdefiniować korzyści płynące ze służby za więziennym murem.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej