18 października br. w Zakładzie Karnym w Sztumie uczniowie Technikum nr 3 w Malborku dowiedzieli się jak zostać funkcjonariuszem Służby Więziennej oraz poznali ofertę edukacyjną Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Zostań funkcjonariuszem Wymiaru Sprawiedliwości

Podstawowym elementem spotkania z młodzieżą było przybliżenie zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wymagań i możliwości związanych z przyjęciem w szeregi naszej formacji mundurowej. Ten aspekt wizyty również był okazją, aby przestrzec młodych ludzi przed popełnianiem czynów niezgodnych z prawem oraz normami społecznymi, gdyż kandydaci na funkcjonariuszy nie mogą być np. skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa i muszą dawać przykład właściwego postepowania innym. Spotkanie z młodzieżą stanowiło doskonałą okazję do obalenia powszechnie obowiązujących mitów i stereotypów związanych ze sposobem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz funkcjonowaniem samego więziennictwa. Zgromadzona młodzież ze zdumieniem bowiem przyjęła informację o tym, że Służba Więzienna to trzecia największa służba mundurowa w naszym kraju, w której szeregach ponad 60% kadry posiada wyższe wykształcenie. Nie mniej interesujące okazały się informację dotyczące kwestii codziennego funkcjonowania zakładu karnego, porządku wewnętrznego, pracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz typów i rodzajów zakładów karnych. W trakcie tej części zajęć przedstawiono uczniom kierunki edukacji i zasady naboru do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, jak również możliwości, jakie w karierze zawodowej ma absolwent uczelni. Zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć podstawowe środki ochrony wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w codziennej pracy. Lista pytań zadawanych przez młodzież zdawała się nie mieć końca – co nas niezmiernie ucieszyło. Żadne jednak z zadanych pytań nie pozostało bez odpowiedzi.

Służba Więzienna – mądry wybór

Służba Więzienna prowadzi ciągłą rekrutację i poszukuje pracowników do swoich szeregów. Bycie funkcjonariuszem to przede wszystkim stała forma zatrudnienia, możliwość rozwoju osobistego poprzez m.in. bezpłatne szkolenia specjalistyczne, możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego na studia, czy też przede wszystkim szeroka ścieżka kariery zawodowej. Młodzież uświadomiła sobie, że rola Służby Więziennej to nie tylko ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, ale także praca resocjalizacyjna ukierunkowana na redukcję deficytów i wyrabianie pozytywnych nawyków, które pomogą w życiu w warunkach wolnościowych.

 

Tekst: por. Sławomir Sidorowicz

Zdjecia: ppłk Robert Witkowski, por. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej