Zakład Karny w Sztumie gościł studentów prawa, seminarzystów, członków Koła Naukowego Prawa Karnego Crimen et Poena Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawy przybliżając im w ten sposób zadania realizowane przez Służbę Więzienną.

Zadania stawiane przed formacją Służby Więziennej

Jednym z elementów spotkania z studentami było przybliżenie zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wymagań i możliwości związanych z przyjęciem w szeregi naszej formacji mundurowej. Ten aspekt wizyty również był okazją, aby przestrzec młodych ludzi przed popełnianiem czynów niezgodnych z prawem oraz normami społecznymi, gdyż kandydaci na funkcjonariuszy nie mogą być np. skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa i muszą dawać przykład właściwego postepowania innym. W trakcie tej części zajęć przedstawiono gościom kierunki edukacji i zasady naboru do Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, jak również możliwości, jakie w karierze zawodowej mają absolwenci uczelni. Studenci poznali strukturę zakładu karnego, specyfikę pracy poszczególnych służb oraz zobaczyli jak wygląda życie codzienne w więzieniu. Następnie goście obejrzeli film nawiązujący do historii powstania Służby Więziennej i aktualnej roli tej formacji mundurowej w systemie bezpieczeństwa narodowego. Zaproszeni seminarzyści mieli okazję zobaczyć podstawowe środki ochrony wykorzystywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w codziennej pracy. Bycie funkcjonariuszem Służby Więziennej to przede wszystkim stała forma zatrudnienia, możliwość rozwoju osobistego poprzez m.in. bezpłatne szkolenia specjalistyczne, możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego na studia, czy też przede wszystkim szeroka ścieżka kariery zawodowej.

Powrót do społeczeństwa

Dzięki wizycie w jednostce penitencjarnej studenci prawa uświadomili sobie, że rola Służby Więziennej to nie tylko ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, ale także praca resocjalizacyjna ukierunkowana na redukcję deficytów i wyrabianie pozytywnych nawyków, co zwiększa szansę na pomyślną readaptację społeczną.

 

Tekst: kpt. Sławomir Sidorowicz

Zdjecia: mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej