1 marca 2023 roku do Zakładu Karnego w Sztumie przyjęto 5 nowych funkcjonariuszy. Zasilą oni szeregi działu ochrony sztumskiej jednostki.

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej”

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, wstępując do Służby Więziennej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania funkcjonariusza tej Służby i polecenia przełożonych, przestrzegając Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wszystkich przepisów prawa, jak również tajemnic związanych ze służbą, a także zasad etyki zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz z dbałością o dobre imię służby” – to tekst roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze Służby Więziennej.

Rekrutacja

Jednak zanim nastąpi mianowanie, konieczne jest pozytywne przejście postępowania kwalifikacyjnego. W pierwszej kolejności w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej zostaną sprawdzone formalne warunki przyjęcia do służby w Służbie Więziennej oraz zweryfikowane kwalifikacje, kompetencje i przydatność do jej pełnienia. Kolejno następuje dalsza część rekrutacji.

Przyjęci do służby funkcjonariusze odbędą szkolenie wstępne, podczas którego zostaną przygotowani do wykonywania odpowiedzialnej i trudnej pracy. Pod opieką wykwalifikowanej i doświadczonej kadry dydaktycznej wzbogacą swoją wiedzę m. in. na temat broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego. Nauczą się również wszelkich procedur wynikających z obowiązujących przepisów. Dopiero wtedy, z odpowiednią wiedzą i praktyką, na stałe wypełniać będą przydzielone obowiązki służbowe.

Nowym funkcjonariuszom życzymy powodzenia na egzaminach oraz satysfakcji z wyboru formacji mundurowej, jaką jest Służba Więzienna.

Chcesz służyć Rzeczypospolitej Polskiej? Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej.

Warto dodać, że o etat w Służbie Więziennej można ubiegać się, posiadając co najmniej średnie wykształcenie. Dzięki różnorodności stanowisk przyjmowane są osoby po ukończeniu niemal każdego kierunku studiów. Najczęściej są to resocjalizacja, bezpieczeństwo narodowe, ale też finanse, kierunki pedagogiczne, psychologiczne, medyczne, pielęgniarskie, czy inżynierskie.

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy zgodnie z ustawą z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2470) oraz z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego do Służby Więziennej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1631) ogłosił kolejną procedurę kwalifikacyjną dla kandydatów do służby w naszej formacji na terenie następujących jednostek organizacyjnych: AŚ Bydgoszcz, AŚ Gdańsk, AŚ Starogard Gdański, AŚ Wejherowo, ZK Nr 1 Grudziądz, ZK Inowrocław, ZK Koronowo, ZK Kwidzyn oraz ZK Sztum.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 marca 2023 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi ofertami pod linkiem: https://sw.gov.pl/praca-oferty-szukaj

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej