W dniu 1 września 2021 roku w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie zainaugurowano nowy rok szkolny 2021/2022

W uroczystości wzięli udział Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, ppłk Adam Poćwiardowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie, ppłk Leszek Urbanowicz, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie, Leon Misiuk, grono pedagogiczne oraz osadzeni, uczniowie sztumskiej szkoły.

Sztumska placówka swoją działalność rozpoczęła w 1956 roku jako Ośrodek Szkolenia Więźniów. Powstały wówczas klasy piąta i szósta Szkoły Podstawowej oraz klasa wstępna dla tych słuchaczy, którzy nie mogli być zakwalifikowani do klasy piątej.

W obecnym roku szkolnym naukę rozpoczęło 306 osadzonych, na różnych poziomach nauczania, w szesnastu zespołach klasowych, na ośmiu różnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz w szkole podstawowej. Uczniowie mają do dyspozycji nowoczesną bazę szkoleniową. Dziesięć sal lekcyjnych wyposażonych w odbiorniki TV, rzutniki i tablice multimedialne, salę komputerową do nauki informatyki czy bibliotekę szkolną w której znajduje się ponad 12 tysięcy woluminów, w tym podręczniki i lektury szkolne.

Uczestniczący w inauguracji nowego roku szkolnego goście życzyli zebranym uczniom bardzo dobrych wyników w nauce i wysokiej frekwencji na zajęciach szkolnych.

Tekst: mjr Rafał Jaroszewski
Zdjęcia: mjr Piotr Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej