Proces kształcenia osób pozbawionych wolności to ważny środek oddziaływań penitencjarnych. Zdobyta przez osoby pozbawione wolności wiedza ogólna i kwalifikacje zawodowe zwiększają szansę na pomyślną readaptację społeczną.

Sztumski zakład karny prowadzi nauczanie więźniów od 1956 roku. Nasz zakład to jedna z nielicznych jednostek penitencjarnych, przy której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. W szkole 26 nauczycieli prowadzi nauczanie osób pozbawionych wolności. Więźniowie kształcą się w zakresie ogólnym i zawodowym. Stolarz, elektryk, kucharz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych – takie kwalifikacje zdobędą osadzeni po zakończeniu edukacji. W roku szkolnym 2020/2021 nauczaniem objętych jest 358 osadzonych.  

Rozpoczęty rok szkolny jest jednak inny od poprzednich. Pandemia i wprowadzone w związku z tym obostrzenia wymusiły wprowadzenia zmian. W szkole, podobnie jak w całej jednostce penitencjarnej priorytetem jest utrzymanie reżimu sanitarnego. Dezynfekcja rąk, zasłanianie ust i nosa oraz utrzymywanie dystansu społecznego zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

Zdobyte w czasie odbywania kary pozbawienia wolności wykształcenie pozwala osadzonym wykonywać uczciwą pracę zarówno w czasie odbywania kary jak i po opuszczeniu zakładu karnego. Oddziaływania prowadzone przez kadrę pedagogiczną kształtują u osadzonych poszanowanie prawa oraz przeciwdziałają powrotowi do popełniania przestępstw.

 

 

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej