Zakład Karny w Sztumie poprzez nauczanie realizuje podstawowe cele wykonywania kary pozbawienia wolności. Więźniowie zdobywają wiedzę i umiejętności zawodowe w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” oraz w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie.

7.jpg

Służba Więzienna podejmuje szereg działań mających na celu zwiększenie szans na odnalezienie się więźniów na rynku pracy, po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności. Przykładem tego jest Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój PO WER 2014-2020, którego podstawowym założeniem jest „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności”. W 2019 roku na terenie Zakładu Karnego w Sztumie taka forma szkolenia pozwoliła 36 osadzonym na zdobycie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu zawodu montera konstrukcji stalowych. Aktualnie osadzeni uczestniczą w kursie zawodowym pracownika robót wykończeniowych w budownictwie i przygotowują się do rozpoczęcia kursu stolarza. Do końca roku osadzeni z Zakładu Karnego w Sztumie zdobędą kwalifikacje w zawodach spawacza oraz operatora wózków widłowych.  

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie to placówka, w której dorośli więźniowie uczą się i zdobywają nowe doświadczenia zawodowe. Istnieje od 9 października 1956 roku i od tego czasu kształci osadzonych w zakresie ogólnym i zawodowym. Aktualnie prowadzony jest nabór do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe w kierunkach ślusarz, kucharz, stolarz, elektryk oraz monter zabudowy i robót wykończeniowych. Po okresie wakacyjnym ponad 200 osadzonych rozpocznie naukę.

Oddziaływania prowadzone przez Służbę Więzienną i wyszkoloną kadrę pedagogiczną kształtują u osadzonych poszanowanie prawa, wyrabiają pozytywne nawyki oraz przeciwdziałają powrotowi do popełniania przestępstw.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej