Na terenie Zakładu Karnego w Sztumie odbyły się zajęcia w ramach programu „W Służbie Ojczyźnie" dla dwóch grup młodzieży Zespołu Szkół Technicznych w Malborku.

"W służbie ojczyźnie"

Uczniowie po raz pierwszy mieli okazję uczestniczyć w ogólnopolskim programie „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”, mającym na celu szkolenie strzeleckie młodzieży. Przygotowana przez funkcjonariuszy część merytoryczna miała ukazać charakter pracy w jednostkach penitencjarnych, natomiast część szkoleniowa skupiła uwagę słuchaczy na broni wykorzystywanej na co dzień do szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

Młodzi uczestnicy zajęć zapoznali się z warunkami korzystania ze strzelnicy oraz sposobem zachowania się osób przebywających na niej.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się nie tylko możliwość obeznania z bronią lecz również możliwości sprawdzenia swoich umiejętności strzeleckich, polegających na skupieniu oraz trafnym strzelaniu.

Młodzież wykazała się dużym zaangażowaniem, nie zabrakło również pytań o służbę, rekrutację.

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Zdjęcia: kpt. Piotr Sztym-Szymański

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej