28 lutego 2021 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie wzięli udział w uroczystościach upamiętniających Żołnierzy Wyklętych

Uroczystości zorganizowane pod patronatem Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku odbyły się w Tulicach. Tulice, mała wioska w okolicach Sztumu. To tu 10 czerwca 1946 roku miała miejsce potyczka żołnierzy V Wileńskiej Brygady AK z  grupą operacyjną UB i milicjantami. Trzech milicjantów zginęło. Dwóch funkcjonariuszy UB rozstrzelano. Podczas walki ranny został dowódca szwadronu ppor. Zdzisław Badocha "Żelazny", opatrzyła go sanitariuszka „Inka” Danuta Siedzikówna.   

Pod głazem upamiętniającym to wydarzenie, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym złożono kwiaty, zapalono znicze odśpiewano pieśni patriotyczne.

 

 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński
Zdjęcia: st. szer. Karol Bator

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej