Osadzeni ze sztumskiej jednostki penitencjarnej wzięli udział w dyktandzie zorganizowanym dla skazanych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych w całym kraju

Z Ortografią za Pan Brat

Ogólnopolskie Dyktando dla osadzonych „Czerwony Bór” to marka zdecydowanie rozpoznawalna w Polsce penitencjarnej. To doskonała okazja do propagowania przez Służbę Więzienną kultury języka ojczystego i zachęcania skazanych do podnoszenia znajomości zasad pisowni wyrazów oraz interpunkcji. Dyktando cieszy się ciągle rosnącym zainteresowaniem wśród osadzonych.

Umiejętność współzawodnictwa

Zakład Karny w Sztumie co roku bierze udział w Ogólnopolskim Dyktandzie dla osadzonych "Czerwony Bór", organizowanym przez Zakład Karny w Czerwonym Borze wraz z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łomży. Oddziaływania tego typu to nic innego jak praca nad kształceniem umiejętności poprawnego posługiwania się językiem pisanym oraz uczynienie z ortografii nauki łatwej i przyjemnej. Konkurs na terenie Zakładu Karnego w Sztumie przeprowadził por. Sidorowicz Sławomir, wychowawca d/s kulturalno – oświatowych. Do dyktanda przystąpiło siedmiu osadzonych, których udział był dobrowolny.

Zwycięzca Ogólnopolskiego Konkursu Ortograficznego otrzyma tytuł Mistrza Ortografii 2021.

 

Tekst: por. Sławomir Sidorowicz

Zdjecia: st.szer. Karol Bator

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej