Uroczystość powołania Komendanta oraz Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie z udziałem ppłk. Mariana Szałkowskiego, Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie.

14. czerwca br. tuż przed południem mł. insp. Karol Dziemiańczyk został powołany na Komendanta Powiatowego Policji w Sztumie. Jego pierwszym zastępcą został podinsp. Marcin Szpak. Swoje nominacje panowie otrzymali z rąk nadinspektora Andrzeja Łapińskiego, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. W wydarzeniu uczestniczył ppłk Marian Szałkowski, Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie.

Wzajemna współpraca

Funkcjonariusze Służby Więziennej każdego dnia intensywnie współpracują z przedstawicielami Policji w zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności, czy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu.

Wzajemna kooperacja służb mundurowych generalnie wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno wewnątrz murów więziennych jak i poza nimi. Współpraca opiera się na wzajemnym zaufaniu i pomocy, a w razie potrzeby sprawnie przeprowadzanych przedsięwzięciach. Wspólnym mianownikiem obu formacji pozostaje zawsze szeroko rozumiane bezpieczeństwo, poczucie odpowiedzialności, poświęcenie i służba.

Awansowanym gratulujemy i życzymy spełnienia zawodowego i prywatnego, a także bezpieczeństwa i satysfakcji z wykonywanego zawodu.

 

Tekst: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska,Starostwo Powiatowe w Sztumie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej