21 czerwca 2022 roku w sztumskiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczysta akademia, podczas której sześciu funkcjonariuszy Służby Więziennej otrzymało odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

Najcenniejszy dar

Od 2004 roku krwiodawcy z całego świata obchodzą swoje święto 14 czerwca. Światowy Dzień Krwiodawcy to wyraz wdzięczności za ich bezinteresowną pomoc i poświęcenie. Krwiodawcy niosą pomoc tym, którzy potrzebują najcenniejszego daru – życia. Oddając krew ratują ludzkie istnienia. Uroczystość była okazją do wyrażenia wdzięczności tym, którzy oddali część siebie, którym w życiu przyświecała chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny oraz za bezinteresowne zaangażowanie w propagowaniu Honorowego Krwiodawstwa Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie ppłk Marian Szałkowski wyróżnił 6 funkcjonariuszy. 

Podczas akademii w Zakladzie Karnym w Sztumie wręczone zostały odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi przez starostę malborskiego Mirosława Czaplę - prezesa Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Malborku. Zarząd Okręgowy PCK nadał odznakę:

  • szer. Mateuszowi Jaszkowskiemu - „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia 
  • st.chor. Arkadiuszowi Brodowskiemu - „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia 
  • sierż. sztab. Łukaszowi Zawadzkiemu - „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia 
  • st. sierż. sztab. Piotrowi Manteufel - „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia 
  • st. sierż. sztab. Wojciechowi Śmigowskiemu - „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia 
  • ppor. Dawidowi Chomicz - „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia 

Bezinteresowna pomoc

Organizując akcję honorowego oddawania krwi funkcjonariusze Służby Więziennej chcą podkreślić, że w każdych warunkach są gotowi nieść pomoc, a także ratować zdrowie i życie ludzkie. Chcemy również, by mundur, opatrzony symbolami i godłem Rzeczypospolitej Polskiej, kojarzył się przede wszystkim z gotowością oddania krwi dla Ojczyzny.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej