Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie wzięli czynny udział w uroczystej inauguracji kwalifikacji wojskowej, która odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Malborku, gdzie promowali zawód więziennika.

Kwalifikacja wojskowa

W powiecie malborskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, której celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Kwalifikacja potrwa do 24 maja br. i weźmie w niej udział 230 osób. Inauguracja odbyła się z udziałem Mirosława Czapli, starosty oraz Stanisława Chabla, dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Wstąp do Służby Więziennej

W uroczystej inauguracji uczestniczyli funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie, którzy zachęcali poborowych do wstąpienia w szeregi formacji. Służba Więzienna prowadzi ciągłą rekrutację i poszukuje pracowników do swoich szeregów. Bycie funkcjonariuszem to przede wszystkim stała forma zatrudnienia, możliwość rozwoju osobistego poprzez m.in. bezpłatne szkolenia specjalistyczne, możliwość uzyskania dofinansowania do czesnego na studia, czy też przede wszystkim szeroka ścieżka kariery zawodowej.

 

Tekst: por. Sławomir Sidorowicz

Zdjecia: por. Krzysztof Nawrot

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej