Z okazji 104. rocznicy powołania Policji Państwowej funkcjonariusze z dwóch Komend Powiatowych Policji w Kwidzynie i Sztumie obchodzili wczoraj uroczystość w kwidzyńskim Kinoteatrze. Święto Policji to czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników Policji.

Uroczysta ceremonia

W oficjalnych uroczystościach wzięli udział liczni goście, na czele z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Konradem Kobierskim. Obecne były również władze samorządowe z dwóch powiatów. W uroczystości wzięły udział również liczne delegacje z jednostek organizacyjnych wojska, zakładu karnego, straży miejskiej, straży pożarnej i innych zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z Komendą Powiatową Policji w Kwidzynie i Sztumie. Zakład Karny w Sztumie reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie płk Marian Szałkowski.

Współpraca

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych zadań formacji mundurowych w naszym kraju. Zadania statutowe Służby Więziennej w mniejszym lub większym zakresie realizowane są przy współudziale innych służb, szczególnie Policji, która w ramach swoich kompetencji na podstawie właściwych regulacji prawnych niejednokrotnie wspiera nas w działaniach.

Życzenia

24 lipca corocznie przypada Święto Policji. Przy tej wyjątkowej okazji dziękujemy naszym kolegom i koleżankom Policjantom za dotychczasową współpracę oraz życzymy wszystkiego co najlepsze zarówno na drodze służbowej jak i w życiu prywatnym.

 

Teskt: st.szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Zdjęcia: asp. Anna Filar (KPP Kwidzyn)

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej