Pierwsza pomoc – szkolenia w Zakładzie Karnym w Sztumie

W Zakładzie Karnym w Sztumie cyklicznie odbywają się szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  W ramach programu resocjalizacyjnego, wychowawca działu penitencjarnego por. Marcin Steiniger szkoli osoby pozbawione wolności w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. W czasie szkoleń, wychowawca wykorzystuje wiedzę zdobytą w czasie pełnienia służby w Ochotniczej Straży Pożarnej. Por. Marcin Steiniger od 21 lat jest strażakiem ochotnikiem, obecnie jest Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie. Szkolenie osób pozbawionych wolności uwrażliwia na potrzebę niesienia pomocy, wykształca właściwe postawy i zasady postępowania w razie wypadków i sytuacji kryzysowych, co niewątpliwie wspiera proces resocjalizacji. Dotychczas szkolenie organizowane przez por. Marcina Steinger ukończyło 27 skazanych, którzy nabyli podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy i postępowania w sytuacjach kryzysowych.   

Od 2000 roku w drugą sobotę września obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, ustanowiony z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Z tej okazji na terenie Zakładu Karnego w Sztumie, w dniu 8 września 2017 roku z inicjatywy por. Marcina Steinigera zorganizowano spotkanie druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Postolinie. W spotkaniu tym uczestniczyli osadzeni, którzy w ramach programów resocjalizacyjnych zdobyli wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Spotkanie miało na celu utrwalenie dotychczas zdobytej wiedzy. W czasie spotkania druhowie w ramach ćwiczeń zaprezentowali udzielanie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w wypadku samochodowym, przypomnieli zasady resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Jako ciekawostkę zaprezentowano lekki samochód ratownictwa drogowego wyposażony w sprzęt ratowniczy, gaśniczy oraz pomocniczy.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Kamil Dobrzyński

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej