W terminie 4-6 sierpnia br. odbyło się szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej z przysposobienia wojskowego prowadzone przy współudziale Wojsk Obrony Terytorialnej, w których wzięło udział 25 funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Sztumie.

Celem szkolenia jest wzmocnienie zdolności obronnych naszego państwa. Szkolenie poprowadzone zostało przez instruktorów przysposobienia obronnego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i miało charakter teoretyczno-praktyczny. Zakres zajęć obejmował taktykę bojową, topografię wojskową, medycynę pola walki, szkolenie inżyniersko-saperskie, szkolenie strzeleckie i łączność.

Inicjatywa szkolenia wojskowego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej wynika z podpisanego porozumienia pomiędzy Dowództwem WOT, a Centralnym Zarządem Służby Więziennej. To też cel, który wynika ze Strategii Bezpieczeństwa Narodowego – w dokumencie podkreślono potrzebę tworzenia systemu obrony powszechnej, stanowiącego kompleksową odporność państwa na zagrożenia niemilitarne i militarne.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej