Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Sztumie wykazali się czujnością i  udaremnili przedostanie się na teren jednostki penitencjarnej przedmiotu niedozwolonego

19 listopada 2021 roku w czasie kontroli przesyłki adresowanej do osadzonego, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie ujawnili telefon komórkowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby pozbawione wolności nie mogą posiadać tego rodzaju środków łączności gdyż mogą one stanowić zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa. 

Dbanie o bezpieczeństwo na terenie jednostki to jedno z podstawowych zadań wszystkich funkcjonariuszy Służby Więziennej. Realizuje się to między innymi przez dokonywanie kontroli. Kontroli podlegają osadzeni, cele mieszkalne, pomieszczenia w których przebywają osadzeni, rzeczy dostarczane osadzonemu. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie. 

Skuteczne działania funkcjonariuszy Służby Więziennej przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa oraz zapewniają prawidłowy tok wykonywania kary pozbawienia wolności.  
 

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej