Funkcjonariusze sztumskiej jednostki penitencjarnej odwiedzili Publiczne Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie.

Pamiętamy o milusińskich

Kontynuując działalność edukacyjną i profilaktyczną podjętą przez Służbę Więzienną, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie odwiedzili przedszkolaków z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie. Dzieci w tym szczególnym dniu miały okazję wzięcia udziału w niecodziennej lekcji przygotowanej przez sztumskich więzienników oraz druhów Ochotniczej Straży Pożarnej z Postolina. Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz strażacy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem. Instruowali w jaki sposób należy reagować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia. Z wykorzystaniem fantomów i defibrylatorów treningowych dzieci poznały i doskonaliły umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Po zmaganiach zwiazanych z ratowaniem ludzkiego życia funkcjonariusze w przystępnej formie wyjaśnili dzieciom, na czym polega praca w Służbie Więziennej. Przedszkolacy mieli możliwość poznania elementów musztry, uczyły się przyjmowania postawy zasadniczej podczas uroczystości, ćwiczyły maszerowanie oraz wysłuchały bajkę o formacji. Ciekawość dzieci, ilość zadawanych pytań, duże zaangażowanie w wykonywaniu zadań pokazały, że dzieci są bardzo zainteresowane zawodem funkcjonariusza Służby Więziennej.

Zawsze możesz na Nas liczyć

Mamy nadzieję, że dzięki takim spotkaniom w dzieciach ukształtuje się wizerunek osoby umundurowanej, jako osoby godnej zaufania, miłej i zawsze służącej pomocą. Dyrekcji Przedszkola dziękujemy za zaproszenie i możliwość prezentacji naszej formacji jako nowoczesnej i profesjonalnej formacji mundurowej.

 

Tekst: kpt. Sławomir Sidorowicz 

Zdjecia: Mariola Kuryło, kpt. Sławomir Sidorowicz 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej