Na terenie Zakładu Karnego w Sztumie odbyło się szkolenie kadry penitencjarnej z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, dotyczące naboru oraz kierowania osadzonych do nauczania w przywięziennych Centrach Kształcenia Ustawicznego.

Wykwalifikowana kadra

Współorganizatorami szkolenia byli: płk Andrzej Gniot - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy, ppłk Marian Szałkowski - Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie oraz Leon Misiuk - Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie. Uczestniczący w szkoleniu funkcjonariusze zapoznali się z specyfiką i funkcjonowaniem sztumskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Następnie prowadzący szkolenie wraz z mjr. Danielem Piaseckim, specjalistą ds. penitencjarnych z OISW w Bydgoszczy przedstawili zasady rekrutacji oraz kierunki nauczania w więziennych szkołach od 01.02.2023 roku. W drugiej części szkolenia omówiono m.in. współpracę pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego, a działem zatrudnienia (łączenie nauki z wykonywaniem zawodu na terenie jednostki), poprawność kierowania osadzonych do nauczania w systemie CBDOPW oraz najczęstsze problemy, które występują podczas naboru oraz w czasie trwania roku szkolnego w przywięziennych szkołach. Mamy nadzieję, że wspólnie wypracowane rozwiązania w zakresie naboru oraz kierowania do nauczania pomogą w profesjonalnej realizacji zadań służbowych w tym zakresie.

"Bo Nauka To Potęgi Klucz"

Proces kształcenia osób pozbawionych wolności to bardzo ważny środek oddziaływań resocjalizacyjnych. Zdobyta przez osoby pozbawione wolności wiedza i kwalifikacje zawodowe zwiększają szansę na pomyślną readaptację społeczną. Zdobyte w czasie odbywania kary pozbawienia wolności wykształcenie pozwala osadzonym wykonywać uczciwą pracę zarówno w czasie odbywania kary jak i po opuszczeniu zakładu karnego. Oddziaływania prowadzone przez kadrę pedagogiczną kształtują u osadzonych poszanowanie prawa oraz przeciwdziałają powrotowi do popełniania przestępstw.

 

Tekst/ zdjęcia: por. Sławomir Sidorowicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej