Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Sztumie i Oddziału Zewnętrznego w Malborku realizowali ostatnie w tym roku szkolenie strzeleckie. Szkolenie z zakresu użycia lub wykorzystania broni jest jednym z priorytetowych elementów kształcenia funkcjonariuszy Służby Więziennej.

„Służba Więzienna. Stój, bo strzelam!”

Służba Więzienna jest formacją uzbrojoną, dlatego bardzo ważnym elementem jest szkolenie funkcjonariuszy, podnoszenie ich umiejętności w zakresie posługiwania się bronią i odpowiednie przygotowanie do realizacji zadań służbowych.

W trakcie zrealizowanego szkolenia funkcjonariusze wszystkich działów doskonalili oraz nabywali umiejętności w zakresie prawidłowej obsługi broni, przyjmowania właściwej postawy strzeleckiej, pracy na mechanizmach spustowo – uderzeniowych oraz przyrządach celowniczych. 

Szkolenie przeprowadzone zostało przez doświadczonych instruktorów, funkcjonariuszy Służby Więziennej posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe i stosowne uprawnienia.

„Służba i hobby”

Obycie z bronią jest niewątpliwym atutem w codziennej służbie. Daje też możliwość poszerzania swoich pozasłużbowych zainteresowań. Część funkcjonariuszy sztumskiej jednostki w czasie wolnym od służby chętnie uczestniczy w strzelaniach rekreacyjnych, co w obecnym czasie stało się niezwykle popularne. Dzięki temu w mundurowym gronie są funkcjonariusze, którzy z zamiłowania realizują te czynności.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej