20 kwietnia 2023 roku na terenie Zakładu Karnego w Sztumie odbyło się szkolenie kadry penitencjarnej z jednostek penitencjarnych okręgu bydgoskiego, dotyczące naboru oraz kierowania osadzonych do nauczania w przywięziennych Centrach Kształcenia Ustawicznego.

Wykwalifikowana kadra

W pierwszej części szkolenia funkcjonariusze zapoznali się ze specyfiką i funkcjonowaniem sztumskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego, odwiedzili klasy szkolne i pracownie. Następnie prowadzący szkolenie wraz z mjr. Danielem Piaseckim, specjalistą ds. penitencjarnych z OISW w Bydgoszczy przedstawili zasady rekrutacji oraz kierunki nauczania w więziennych szkołach od 1 września 2023 roku. W drugiej części szkolenia omówiono m.in. współpracę pomiędzy Centrum Kształcenia Ustawicznego, a działem zatrudnienia (łączenie nauki z wykonywaniem zawodu na terenie jednostki), poprawność kierowania osadzonych do nauczania w systemie CBDOPW oraz najczęstsze problemy, które występują podczas naboru oraz w czasie trwania roku szkolnego w przywięziennych szkołach. Wspólnie wypracowane rozwiązania w zakresie naboru oraz kierowania do nauczania pomogą w profesjonalnej realizacji zadań służbowych w tym zakresie.

Edukacja więźniów

Edukacja zawodowa osób odbywających karę pozbawienia wolności stanowi jeden z podstawowych środków oddziaływania penitencjarnego. Nauczanie kursowe umożliwia skazanym zdobycie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, które dają możliwość znalezienia pracy po opuszczeniu zakładu karnego i są czynnikiem zapobiegającym zjawisku recydywy. Ogromnymi walorami edukacji więźniów są, oprócz rozwoju zdolności i umiejętności zawodowych, pozytywna organizacja czasu wolnego, przeciwdziałanie zachowaniom antyspołecznym.

 

Tekst/ zdjęcia: st. szer. Anna Jasnoch-Rygielska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej