2 września 2019 roku w Zakładzie Karnym w Sztumie zainaugurowano nowy rok szkolny 2019/2020. 294 więźniów rozpoczęło naukę.

Sztumski Zakład Karny to jedna z nielicznych jednostek penitencjarnych, przy której funkcjonuje Centrum Kształcenia Ustawicznego. W szkole 21 nauczycieli prowadzi nauczanie osób pozbawionych wolności. Więźniowie kształcą się w zakresie ogólnym i zawodowym. Stolarz, elektryk, kucharz, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych – takie kwalifikacje zdobędą osadzeni po zakończeniu edukacji. Placówka edukacyjna przy Zakładzie Karnym w Sztumie kształci osadzonych od 1956 roku.

W tegorocznej inauguracji roku szkolnego udział wzięli ppłk Adam Poćwiardowski - zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Gdańsku, płk Jan Morozowski - Dyrektor Zakładu Karnego w Sztumie, Leon Misiuk – zastępca Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sztumie, grono pedagogiczne, kadra penitencjarna, zaproszeni goście oraz osadzeni, uczniowie sztumskiej szkoły. Rozpoczęcie uroczystości poprzedziło odegranie hymnu narodowego oraz w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej upamiętniono jej ofiary i bohaterów.

Proces kształcenia osób pozbawionych wolności to bardzo ważny środek oddziaływań penitencjarnych. Zdobyta przez osoby pozbawione wolności wiedza ogólna i kwalifikacje zawodowe zwiększają szansę na pomyślną readaptację społeczną. Zdobyte w czasie odbywania kary pozbawienia wolności wykształcenie pozwala osadzonym wykonywać uczciwą pracę zarówno w czasie odbywania kary jak i po opuszczeniu zakładu karnego. Oddziaływania prowadzone przez kadrę pedagogiczną kształtują u osadzonych poszanowanie prawa oraz przeciwdziałają powrotowi do popełniania przestępstw.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej