Podczas ostatnich obrad Sesji Rady Miasta i Gminy Sztum funkcjonariusz sztumskiej jednostki penitencjarnej por. Sławomir Sidorowicz otrzymał specjalne wyróżnienie za bezinteresowną pomoc na rzecz obywateli Ukrainy.

Podziękowania za bezinteresowną pomoc

Leszek Tabor, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum oraz Pani Małgorzata Kozłowska, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, złożyli specjalne podziękowania dla osób, które były mocno zaangażowane w pomoc oraz w szczególny sposób pomogły ludności ukraińskiej dotkniętej tragedią wojny. Jedną z wyróżnionych osób był por. Sławomir Sidorowicz, starszy wychowawca działu penitencjarnego ZK w Sztumie. Za zgodą ppłk. Mariana Szałkowskiego Dyrektora Zakładu Karnego w Sztumie w celu zapewnienia jak najskuteczniejszej pomocy dla ludności ukraińskiej, por. Sławomir Sidorowicz skontaktował się z koordynatorem d/s pomocy humanitarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sztumie i zorganizował zbiórkę środków pieniężnych wśród funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Zakładu Karnego w Sztumie. Za zebrane środki finansowe zakupione zostały środki czystości, proszki do prania, płyny do płukania, środki do czyszczenia podłóg, żele myjące, szampony oraz chusteczki nawilżane. Asortyment został natychmiast przekazany do specjalnie utworzonego na ten cel punktu zbiórki zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Sztum. Sztumski więziennik w czasie wolnym od pracy dwukrotnie zorganizował zbiórkę środków medycznych pierwszej pomocy oraz podstawowych leków, które bezpośrednio po zbiórce trafiły ze Sztumu na Ukrainę. Następnie koordynował pomoc dla kilku rodzin ukraińskich, osobiście wożąc prywatnym samochodem potrzebujące rodziny do punktu pomocy znajdującego się na terenie Miasta i Gminy Sztum. W ostatnim czasie funkcjonariusz sztumskiej jednostki penitencjarnej zorganizował charytatywny piknik rodzinny, na który w szczególności zaprosił rodziny dotknięte wojną z Rosją.

Zawsze możesz na nas liczyć

Pomocy uchodźcom z Ukrainy udzielają funkcjonariusze Służby Więziennej z całego kraju. Organizują zbiórki rzeczowe i pieniężne, oddają krew, oferują transport, dach nad głową. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku nadal będą angażować się w pomoc ludności ukraińskiej.

W każdej chwili bez względu na okoliczności można na nas liczyć.

 

Tekst: mjr Kamil Dobrzyński

Zdjęcia: Janusz Ryszkowski, por Sławomir Sidorowicz, mjr Kamil Dobrzyński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej