W dniu 14 lutego 2022 roku funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Sztumie z Oddziałem Zewnętrznym w Malborku obchodzili Święto Służby Więziennej.

Na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku dzień 8 lutego obchodzony jest jako Święto Służby Więziennej. Dzień ten nawiązuje do ogłoszenia w 1919 roku Dekretu w sprawie tymczasowych przepisów więziennych przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Wydany Dekret stał się zalążkiem obecnego systemu penitencjarnego a datę jego wydania należy traktować jako początek polskiego więziennictwa.

W sztumskiej jednostce zainaugurowano obchody Święta Służby Więziennej w dniu 14 lutego b.r. Okazją stała się uroczystość wręczenia odznak i awansów na wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom Zakładu Karnego w Sztumie oraz Oddziału Zewnętrznego w Malborku.

Tekst i zdjęcie mjr Rafał Jaroszewski.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej